Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Zaměstnanci:

Ředitelka:   Mgr. Vladimíra Chaloupková

Učitelky:     Julie Gutová / zástupce ředitele/

                   Petra Zahálková

                   Denisa Horníková, DiS

                   Iveta Patáková 

Asistentka: Petra Havlová                            

Kuchařka:   Jiřina Hladová

                    Alona Kosmatova

Školnice:     Monika Topolová

Uklízečka:   Iveta Musilová

Hospodářka: Bc. Simona Maxová 

Vedoucí školní jídelny: Neli Wágnerová

   

Provozní doba MŠ :      7,00 hod - 17, 00 hod.

Ráno se děti v MŠ scházejí zpravidla v době: 7,00 -  8,00 hod. 

Čas pro vyzvedávání dětí po obědě: 12,30 - 12,45 hod.  

V době od 16,30 do 17,00 hod. jsou děti spojeny ve třídě Včeliček.

Žádáme rodiče, aby v zájmu zvýšení kvality výchovně-vzdělávacího procesu plně respektovali dobu určenou k rannímu předávání dětí i formu odhlašování. Po osmé hodině budou děti přijímány pouze ve výjimečných případech.

Odhlašování dětí z docházky 
Prostřednictvím SMS zprávy na telefon:  

602653983 -   Luční třída - BERUŠKY

725718329 -   Lesní třída - VČELIČKY

Odhlašování obědů

Elektronicky přes systém strava.cz

V případě nemoci dítěte je nutné provést odhlášení oběda nejpozději den předem do 12:00 hod. přes systém strava.cz. V opačném případě bude dítěti oběd započítán. První den nemoci si můžete oběd vyzvednout v době od 13: 30- 14: 00 hod. do svého jídlonosiče z druhé strany budovy(vchod do školy). 

Kontakt na vedoucí školní jídelny paní Neli Wágnerovou, e-mail: neli.wagnerova@skolamodletice.cz

nebo telefonicky: 774 511 567

Konzultační hodiny

Každé pondělí v časech: 17: 00 - 18: 00 hod. třída Včeliček

                                        16: 30 - 17: 30 hod. třída Berušek 

Konzultaci si je nutné předem telefonicky nebo emailem dohodnout s třídními učitelkami. 

 

Čas určený k povinnému předškolnímu vzdělávání  8: 00 - 12: 00 hod.

Nepřítomnost dítěte na povinném předškolním vzdělávání jsou rodiče povinni omlouvat. Omluvu provádějte, prosím, z důvodu povinnosti evidence omluvenek, písemně přes Školu Online nebo na e-mailu: 

modletice-omluvenky@seznam.cz 

 Z důvodu zajištění  kvalitního předškolního  vzdělávání dětí a  klidného chodu MŠ,  žádáme rodiče, aby do MŠ v čase od 8,00 do 12,00 hod. telefonovali pouze ze závažných důvodů a dodržovali  výše určené časy pro příchod a vyzvedávání dětí z MŠ.

 

Harmonogram školního roku 2023/2024

 

Zahájení školního roku:  pondělí 4. září 2023

 

 

Ředitelské volno: Čtvrtek 16. listopadu 2023

 

Prázdniny:

Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2023 –  úterý 2. ledna 2024 (do MŠ s jde ve středu 3. ledna 2024)

Hlavní prázdniny:  sobota 13. července 2024 – neděle 1. září 2024.

Školní rok 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

O prázdninách je provoz MŠ od  7.00 do 16.00 hod. 

 

 

V případě přerušení provozu školy školy můžete využít služeb  některé z dětských skupin v okolí.

Kontakty na dětské skupiny najdete na : www.dsmpsv.cz

 

Zápis do MŠ Modletice pro školní rok 2024/2025:  

Zápis proběhne v květnu 2024. 

 

Kontakt na PPP:  https://pppsk.cz/zadost-o-vysetreni.php    

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Podle Zákona č. 561/2005 § 123 a Vyhlášky č. 43/2005 §6 v platném znění

Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení.

Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka na dobu jednoho roku.

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku.  

Od školního roku 2022/2023 je částka úplaty stanovena na 1000,- Kč.

RODIČOVSKÁ KNIHOVNIČKA

Hledáte marně odpovědi na otázky týkající se výchovy Vašich dětí? Nevíte si rady? Trpíte pocitem nejistoty nebo snad dokonce beznaděje? NEZOUFEJTE!!! Je tu pro Vás naše malá "RODIČOVSKÁ KNIHOVNIČKA" jejímž prostřednictvím se Vám možná podaří odpovědět si na otázky dosud nezodpovězené, najít potřebnou radu, pomoc, návod či správný směr. V každém případě máte možnost získat řadu zajímavých a pro výchovu dětí užitečných informací.

Seznam literatury:

Rodičovská knihovnička.pdf

Bližší informace získáte u paní učitelky. 

Digitalizujeme školu

Digitalizace - plakát.docx

Projekty, které jsou součástí školního vzdělávacího programu pro školní rok 2023/2024.

Projekt  " Pohádková babička " - volně navazuje na  čtení babiček v MŠ pořádané v rámci celostátní akce " Celé Česko čte dětem" do kterého byly zapojeny pouze předškolní děti. Babičky budou docházet do mateřské školy pravidelně 1x týdně - zpravidla v pátek a budou předčítat pohádky všem dětem před spaním.

Pokud máte doma také nějakou babičku a nebo i dědečka, kteří by byli ochotni dětem předčítat, rádi o ně řady stávajících babiček rozšíříme.      

Projekt " Nešlap, nelámej " - cílem tohoto projektu je vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě jako celku, znát význam přírody pro život člověka a vytvořit u dětí povědomí o ekologii. Jedním z prostředků realizace tohoto projektu jsou i vzdělávací pořady .

Projekt " Chraň své zdraví " - cílem projektu je vypěstovat u dětí základní návyky péče o zdraví a praktické seznámení  dětí  i jejich rodičů s poskytováním  první pomoci. Součástí projektu jsou i vzdělávací pořady a program " Dětský úsměv ".

Projekt " Radostně spolu " - cílem projektu je snaha o zapojení co největšího počtu rodičů do přímé účasti na dění v naší mateřské škole při společných tvořivých dílničkách s dětmi nebo setkáních organizovaných v rámci rodičovských kavárniček. Zároveň sem patří společné akce dětí obou tříd nebo den s modletickými hasiči.

Projekt " Malá technická univerzita" - cílem projektu je vytváření a rozvíjení polytechnických dovedností dětí. Projekt je pro svou náročnost určen pouze starším dětem ze třídy Včeliček a je hrazen z peněz přidělených do rozpočtu školy zřizovatelem.

Projekt " Abychom se domluvili " - cílem projektu je zvýšit kvalitu jazykového projevu dětí v naší mateřské škole do takové míry, aby do základní školy odcházely děti s minimem řečových vad a dětem z cizojazyčných rodin zprostředkovat  možnost intenzivního seznamování s českým jazykem.

Projekt " My se vody nebojíme " - cílem projektu je pod vedením odborných instruktorů plavání naučit děti vody se nebát, orientovat se ve vodě, vytvořit u dětí základy plavání ale zároveň si k vodě vytvořit i jistý respekt.

Projekt " Koukají na nás správně " - ve spolupráci se společností Prima Vizus škola zprostředkovává každoročně vyšetření zraku dětí.

Projekt " Hravá angličtina "- cílem tohoto projektu je přirozené, nenásilné seznamování dětí s cizím jazykem v průběhu her a běžných denních činností.

 

Plánované akce školy

12. 9. 2023 - Autorské čtení 

21. 9. 2023 - Canisterapie- "Nehlaď toho psa"

3. 10. 2023 - Pepíno Knap- "Čarovná rybí kostička"

19. 10. 2023 - Lenka Hamajdová- Červík Pepík"

30. 10. 2023 - BR divadlo od 15. 30- "Dušičky s Vilíkem"- od 16.30 společná dílnička s rodiči

31. 10. 2023- Vánoční fotografování dětí 

2. 11. 2023 - Divadlo Kůzle- "Potrestaná lakota"

10. 11. 2023 - Divadlo Úsměv- "O kominíčkovi"

4. 12. 2023 - Nezávislé divadlo- "Čert a švec" + Mikulášská nadílka 

6. 12. 2023 - Staročeské Vánoce 

10. 12. 2023 - Rozsvěcení vánočního stromečku

14. 12. 2023 - Divadlo A šmytec - "Adventní kalendář" 

20. 12. 2023 - Divadlo Úsměv- Vánoční pohádka s Barborkou"

30. 1. 2024 - Divadlo Žlutý kopec- "Sněhová královna"

8. 2. 2024 - Pepíno Knap- "Tygřík"

15. 2. 2024 - Divadlo Paleček- Karneval pro děti 

16. 2. 2024 - Divadlo A šmytec- "Cesta kolem světa"

7. 3. 2024 - Nezávislé divadlo- "Malá pohádka o veliké řepě"

21. 3. 2024 - Varieté Adonis

28. 3. 2023 - Klub Mimosa- Velikonoce 

18. 4. 2024 - Divadlo Liberta- "Jak Jáchym ke štěstí přišel"

9. 5. 2024 - Divadlo Harmonika- Jak si vzal Franta princeznu"

22. 5. 2024 - Divadlo Kůzle- "Pohádka s refrénem"

24. 5. 2024 - Klub Mimosa- "Tajuplný život včel"

5. 6. 2024 - MDD s Honzou Krejčíkem 

6. 6. 2024 - Divadlo Úsměv- "Kašpárkova škola"

26. 6. 2024 - Hudební program s Katkou a Gábinou + pasování předškoláků od 16h 

 

 

Modře  jsou označeny výchovné a vzdělávací pořady, které jsou součástí jednotlivých projektů školy a jsou hrazeny z prostředků MŠ .

Zeleně jsou označeny společné akce rodičů a dětí, které jsou součástí projektu " RADOSTNĚ SPOLU"

Divadla a ostatní kulturní akce školy jsou hrazeny z kulturního fondu školy ( příspěvek 1 500,- Kč za dítě na rok).

V průběhu školního roku budou akce doplňovány, popřípadě upřesněny některé termíny.

Aktuální akce školy najdete vždy na nástěnce v šatně nebo v aktualitách na stránkách školy.

Aktuality si lze nastavit do telefonu a budou vám chodit formou SMS zpráv.

 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 NABÍZÍME  

Plavecká škola AQUILUS

MÍSTO: Floret Průhonice

TERMÍN:               

KONEČNÁ CENA:   

Cena se skládá z:

Konečné náklady celkem: 

Nevratnou zálohu 

Doplatek 

 

DĚTI POTŘEBUJÍ: podepsaný ručník, plavky, pantofle do bazénu a koupací čepici - vše v podepsané igelitové tašce (NE BATOH !!!).     

Nic víc dětem, prosíme, do tašky nedávejte!!!

Holčičky s delšími vlasy budou mít již z domova vlasy upravené tak, aby se snadno schovaly pod čepici.

Prosíme zasponkovat, zaplést do copů ...