Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
Adventní dílnička
14 15 16 17 18
19 20 21
Vánoční besídka
22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Zaměstnanci MŠ:

Ředitelka:   Mgr. Vladimíra Chaloupková

Učitelky:     Julie Gutová / zástupce ředitele/

                   Petra Zahálková

                   Denisa Horníková, DiS

                   Iveta Patáková                             

Kuchařka:   Jiřina Hladová

Školnice:     Monika Topolová

Uklízečka:   Iveta Musilová

Hospodářka a vedoucí školní jídelny: Bc. Simona Maxová 

   

Provozní doba MŠ :      7,00 hod - 17, 00 hod.

Ráno se děti v MŠ scházejí zpravidla v době: 7,00 -  8,00 hod. 

Čas pro vyzvedávání dětí po obědě: 12,30 - 12,45 hod.  

V době od 16,30 do 17,00 hod. jsou děti spojeny ve třídě Včeliček.

Žádáme rodiče, aby v zájmu zvýšení kvality výchovně-vzdělávacího procesu plně respektovali dobu určenou k rannímu předávání dětí i formu odhlašování. Po osmé hodině budou děti přijímány pouze ve výjimečných případech.

Odhlašování dětí z docházky :  
Prostřednictvím SMS zprávy na telefon:  

602653983 -   Luční třída - BERUŠKY

725718329 -   Lesní třída - VČELIČKY

Odhlašování obědů:

U paní hospodářky Bc. Simony Maxové - simona.maxova@skolamodletice.cz , SMS na tel.: 602374378

V případě nemoci dítěte je nutné provést odhlášení oběda nejpozději den předem  do 12,00 hod. V opačném případě bude dítěti oběd započítán.

 

 Čas určený k povinnému předškolnímu vzdělávání:  8,00 - 12,00 hod.

Nepřítomnost dítěte na povinném předškolním vzdělávání jsou rodiče povinni omlouvat. Omluvu provádějte ,prosím, z důvodu povinnosti evidence omluvenek, písemně na k tomu určeném e:mailu:
modletice-omluvenky@seznam.cz 

 

Z důvodu zajištění  kvalitního předškolního  vzdělávání dětí a  klidného chodu MŠ,  žádáme rodiče, aby do MŠ v čase od 8,00 do 12,00 hod. telefonovali pouze ze závažných důvodů a dodržovali  výše určené časy pro příchod a vyzvedávání dětí z MŠ.

 

Harmonogram školního roku 2022/2023

Vánoční prázdniny:      23.12. 2022 - 2.1. 2023 včetně (nástup 3.1. 2023)

Pololetní prázdniny:     3. 2. 2023

Velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023

Uzavření MŠ v době letních prázdnin:   17. 7. 2023 - 1. 9. 2023

 

V případě přerušení provozu školy školy můžete využít služeb  některé z dětských skupin v okolí.

      Kontakty na dětské skupiny najdete na : www.dsmpsv.cz

 

 Zápis do MŠ Modletice pro školní rok 2023/2024:  

     

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Podle Zákona č. 561/2005 § 123 a Vyhlášky č. 43/2005 §6 v platném znění

 Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení.

Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka na dobu jednoho roku

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku.  

Od školního roku 2022/2023 je částka úplaty stanovena na 1000,- Kč.

RODIČOVSKÁ KNIHOVNIČKA

Hledáte marně odpovědi na otázky týkající se výchovy Vašich dětí? Nevíte si rady? Trpíte pocitem nejistoty nebo snad dokonce beznaděje? NEZOUFEJTE!!! Je tu pro Vás naše malá "RODIČOVSKÁ KNIHOVNIČKA" jejímž prostřednictvím se Vám možná podaří odpovědět si na otázky dosud nezodpovězené, najít potřebnou radu, pomoc, návod či správný směr. V každém případě máte možnost získat řadu zajímavých a pro výchovu dětí užitečných informací.

Bližší informace získáte u paní učitelky. Seznam nabízené literatury je k dispozici na webu  / boční lišta/.

 

Projekty, které jsou součástí školního vzdělávacího programu pro školní rok 2022/2023.

Projekt  " Pohádková babička " - volně navazuje na  čtení babiček v MŠ pořádané v rámci celostátní akce " Celé Česko čte dětem" do kterého byly zapojeny pouze předškolní děti. Babičky budou docházet do mateřské školy pravidelně 1x týdně - zpravidla v pátek a budou předčítat pohádky všem dětem před spaním.

Pokud máte doma také nějakou babičku a nebo i dědečka, kteří by byli ochotni dětem předčítat, rádi o ně řady stávajících babiček rozšíříme.                                                                                                                                                                                                                                            Projekt " Hasičský den" - je organizován za spolupráce s místními dobrovolnými hasiči a vychází z akcí, které byly místními hasiči pro naše děti pořádány v předešlých dvou letech.

Projekt " Ostrov šťastného života "- cílem tohoto projektu je upevnit u dětí základní kulturně-společenské návyky, podporovat pozitivní vztahy mezi dětmi, učit děti vzájemné toleranci a ohleduplnosti, umět respektovat druhého a vytvářet u dětí pozitivní vztah k životu, přírodě a společnosti.    

 Projekt " Nešlap, nelámej, ale ochraňuj" - cílem tohoto projektu je vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě jako celku, znát význam přírody pro život člověka a vytvořit u dětí povědomí o ekologii. Jedním z prostředků realizace tohoto projektu jsou i vzdělávací pořady .

Projekt " Chraň své zdraví" - cílem projektu je vypěstovat u dětí základní návyky péče o zdraví a praktické seznámení  dětí  i jejich rodičů s poskytováním  první pomoci. Součástí projektu jsou i vzdělávací pořady .

Projekt " Radostně spolu" - cílem projektu je snaha o zapojení co největšího počtu rodičů do přímé účasti na dění v naší mateřské škole při společných tvořivých dílničkách s dětmi nebo setkáních organizovaných v rámci rodičovských kavárniček.

Projekt " Malá technická univerzita" - cílem projektu je vytváření a rozvíjení polytechnických dovedností dětí. Projekt je pro svou náročnost určen pouze starším dětem ze třídy Včeliček a je hrazen z peněz přidělených do rozpočtu školy zřizovatelem.

Projekt " Abychom se domluvili" - cílem projektu je zvýšit kvalitu jazykového projevu dětí v naší mateřské škole do takové míry, aby do základní školy odcházely děti s minimem řečových vad a dětem z cizojazyčných rodin zprostředkovat  možnost intenzivního seznamování s českým jazykem.

Projekt " My se vody nebojíme" - cílem projektu je pod vedením odborných instruktorů plavání naučit děti vody se nebát, orientovat se ve vodě, vytvořit u dětí základy plavání ale zároveň si k vodě vytvořit i jistý respekt.

Projekt " Koukají na nás správně" - ve spolupráci se společností Prima Vizus škola zprostředkovává každoročně vyšetření zraku dětí.

Projekt " Hravá angličtina"- cílem tohoto projektu je přirozené, nenásilné seznamování dětí s cizím jazykem v průběhu her a běžných denních činností.

 

 Plánované akce školy

26.9.2022 -     Třídní schůzka Včeliček i Berušek od 17,00 h. v jednotlivých třídách

27.9. 2022 -    Divadlo Kasperle  "O holčičce, která zlobila"

5.10. 2022 -    Nezávislé divadlo- "Pohádky z mechu a kapradí"

Jaro 2023  -    Den s Modletickými hasiči

11.10. 2022-     MTU- "Stavitel města"

17.10. 2022-   Pepíno Knap- "Budulínek"

20. 10.2022-  " Zoubky"

24.10.2022-    Vánoční fotografování dětí

11.11. 2022-     MTU- "Malý architekt"

7.11. 2022-     Divadlo Harmonika- "O Princezně Písničce"

24.11. 2022-   Divadlo Kůzle- "Cukrové tintilimintili"

1.12.2022  -    "Zoubky"

2.12. 2022-     Divadlo Ančí a Fančí- "Pohádka "Andělé ze zapomenuté skříňky" + Mikulášská nadílka"

7.12. 2022 -    Vánoční dílnička  u Včeliček od 16.30 hod.

8. 12. 2022 -   Michal Nesvadba - vánoční dárek od SOPO Modletice  ( od 16,00 v sále U Zvonu)

9.12. 2022-     Dobře naladěné divadlo- "Čas zázraků"

12.12. 2022-   MTU- "Malý inženýr"

15.12. 2022    Lenka Hamajdová - "Vánoce přicházejí"

20.12.2022-    Vánoční kouzel. představení- "Kouzlíme pod stromečkem"

20.12.2022 -   Vánoční besídka - 16,00 hod.

9.1. 2023-       MTU- "Malý projektant"

12.1. 2023-     "Dětský úsměv"

25.1. 2023-     Kašpárkovo loutkové divadlo- "Drak a princezna Julinka"

30.1. 2023-     MTU- "Stavitel mostů"

31.1. 2023-     Karneval s Gábinou a Katkou

10.2.2023-       Indie- multikulturní pořad 

21.2. 2023-     Divadlo Kasperle- "Kašpárkova dobrodružství"

22.2.2023 -     Klub Mimosa- "Masopust"

1.3. 2023-       Nezávislé divadlo- "Povídání o pejskovi a kočičce"

6.3. 2023-       MTU- "Stavitel věží"

15.3. 2023-     Varieté Adonis 

3.4. 2023-       Divadlo Úsměv- "Velikonoční koláčky"

3.4. 2023-       MTU- "Malý vodohospodář"

5.4.2023 -       "Staročeské Velikonoce" 

17.4. 2023-     Pepíno Knap- "Kašpárek a prasátko"

24.4. 2023-    MTU- "Malý energetik"

27.4.2023-     Klub Mimosa - "Tajuplný život včel"

3.5. 2023-      Divadlo Harmonika- "O vodníku Řešátkovi"

12.5.2023-     Divadlo Kůzle- "O princezně, která chtěla všechno hned"

22.5. 2023-    MTU- "Malý zpracovatel odpadů"

1.6. 2023-      Oslava MDD s Honzou Krejčíkem 

8.6.2023-     Lenka Hamajdová- "Kamarádi ze Zoo"

12.6. 2023-    MTU- "Malý archeolog"

28.6.2023-     Pasování předškoláků- Nezávislé divadlo od 16h

 

Modře  jsou označeny výchovné a vzdělávací pořady, které jsou  součástí  jednotlivých projektů školy a jsou hrazeny z prostředků MŠ .

Zeleně jsou označeny společné akce rodičů a dětí, které jsou součástí projektu " RADOSTNĚ SPOLU"

Divadla a ostatní kulturní akce školy jsou hrazeny z kulturního fondu školy / příspěvek 1 500,- Kč za dítě na rok/.

V průběhu školního roku budou akce doplňovány, popřípadě upřesněny  některé termíny. Aktuální akce školy najdete vždy na nástěnce v šatně nebo v aktualitách na stránkách školy. Aktuality si lze nastavit do telefonu a budou vám chodit formou SMS zpráv.

 

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023   

 PLAVÁNÍ   / Floret Průhonice/

Níže uvedené informace mají pouze informativní charakter. Dosud není ze strany plavecké školy stoprocentně potvrzeno, zda se plavání uskuteční a za jakou konečnou cenu. Finální informace máme ze strany plavecké školy přislíbené na měsíc prosinec 2022 a v momentě, kdy je získáme, budeme rodiče prostřednictvím aktualit okamžitě informovat.

TERMÍN:  7. 2. 2023 - 30. 5. 2023 .  Z důvodu jarních prázdnin se nejede 14. 2. 2023  / celkem 16 lekcí/                  

KONEČNÁ CENA:    

 Cena se skládá z: - kurzovné  pro celou skupinu : 27 200,- Kč   / 16 lekcí/ - cena byla stanovena podle loňského roku. Předpokládáme ale, že dojde k navýšení nájmu za bazén a cena kurzovného se tím zvýší.

                               -  doprava : 40 000,- Kč  /cca 2 500,- Kč jeden výjezd/

Předpokládané náklady celkem: cca 68 000,- Kč  ( cca 2 800,- / dítě)

Nevratnou zálohu ve výši  500,- Kč  přihlášené děti zaplatí v hotovosti nejpozději do  20. 12. 2022     

 

DĚTI POTŘEBUJÍ: podepsaný ručník, plavky, pantofle do bazénu a koupací čepici - vše v podepsané igelitové tašce (NE BATOH !!!). Nic víc dětem, prosíme, do tašky nedávejte!!!

Holčičky s delšími vlasy budou mít již z domova vlasy upravené tak, aby se snadno schovaly pod čepici/ copy, zasponkování a pod./. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

LOGOPEDIE - každý lichý čtvrtek v měsíci .

Kontakt na paní logopedku : tel. 737976456

Cena jedné návštěvy:  250,- Kč