Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1
Den dětí
2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21
Slavnost letního slunovratu
22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Zaměstnanci MŠ:

Ředitelka:   Mgr. Vladimíra Chaloupková

Učitelky:     Julie Gutová / zástupce ředitele/

                   Petra Zahálková

                   Denisa Horníková, DiS

                   Iveta Patáková                             

Kuchařka:   Jiřina Hladová

Školnice:     Monika Topolová

Uklízečka:   Iveta Musilová

Hospodářka a vedoucí školní jídelny: Bc. Simona Maxová 

   

Provozní doba MŠ :      7,00 hod - 17, 00 hod.

Ráno se děti v MŠ scházejí zpravidla v době: 7,00 -  8,00 hod. 

Čas pro vyzvedávání dětí po obědě: 12,30 - 12,45 hod.  

V době od 16,30 do 17,00 hod. jsou děti spojeny ve třídě Včeliček.

Žádáme rodiče, aby v zájmu zvýšení kvality výchovně-vzdělávacího procesu plně respektovali dobu určenou k rannímu předávání dětí i formu odhlašování. Po osmé hodině budou děti přijímány pouze ve výjimečných případech.

Odhlašování dětí z docházky 
Prostřednictvím SMS zprávy na telefon:  

602653983 -   Luční třída - BERUŠKY

725718329 -   Lesní třída - VČELIČKY

Odhlašování obědů

Elektronicky přes systém strava.cz

V případě nemoci dítěte je nutné provést odhlášení oběda nejpozději den předem do 12,00 hod přes systém strava.cz. V opačném případě bude dítěti oběd započítán.

Kontakt na paní hospodářku: Bc. Simony Maxové - simona.maxova@skolamodletice.cz , SMS na tel.: 602374378

Konzultační hodiny

Lze individuálně předem dohodnout s pedagogy

 

 

Čas určený k povinnému předškolnímu vzdělávání  8,00 - 12,00 hod.

Nepřítomnost dítěte na povinném předškolním vzdělávání jsou rodiče povinni omlouvat. Omluvu provádějte, prosím, z důvodu povinnosti evidence omluvenek, písemně na k tomu určeném e:mailu:
modletice-omluvenky@seznam.cz 

 

Z důvodu zajištění  kvalitního předškolního  vzdělávání dětí a  klidného chodu MŠ,  žádáme rodiče, aby do MŠ v čase od 8,00 do 12,00 hod. telefonovali pouze ze závažných důvodů a dodržovali  výše určené časy pro příchod a vyzvedávání dětí z MŠ.

 

Harmonogram školního roku 2022/2023

Vánoční prázdniny:      23. 12.  2022 - 2. 1.  2023 včetně (nástup 3. 1.  2023)

Pololetní prázdniny:     3.  2.  2023

Velikonoční prázdniny: 6.  4.  2023

Uzavření MŠ v době letních prázdnin:   17. 7.  2023 - 1.  9.  2023 

O prázdninách je provoz MŠ od  7.00 do 16.00 hod. 

 

 

V případě přerušení provozu školy školy můžete využít služeb  některé z dětských skupin v okolí.

Kontakty na dětské skupiny najdete na : www.dsmpsv.cz

 

 Zápis do MŠ Modletice pro školní rok 2023/2024:  

Zápis proběhne 3. 5. 2023. 

 

Kontakt na PPP:  https://pppsk.cz/zadost-o-vysetreni.php    

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Podle Zákona č. 561/2005 § 123 a Vyhlášky č. 43/2005 §6 v platném znění

Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení.

Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka na dobu jednoho roku.

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku.  

Od školního roku 2022/2023 je částka úplaty stanovena na 1000,- Kč.

RODIČOVSKÁ KNIHOVNIČKA

Hledáte marně odpovědi na otázky týkající se výchovy Vašich dětí? Nevíte si rady? Trpíte pocitem nejistoty nebo snad dokonce beznaděje? NEZOUFEJTE!!! Je tu pro Vás naše malá "RODIČOVSKÁ KNIHOVNIČKA" jejímž prostřednictvím se Vám možná podaří odpovědět si na otázky dosud nezodpovězené, najít potřebnou radu, pomoc, návod či správný směr. V každém případě máte možnost získat řadu zajímavých a pro výchovu dětí užitečných informací.

Seznam literatury:

Rodičovská knihovnička.pdf

Bližší informace získáte u paní učitelky. 

Digitalizujeme školu

Digitalizace - plakát.docx

Projekty, které jsou součástí školního vzdělávacího programu pro školní rok 2022/2023.

Projekt  " Pohádková babička " - volně navazuje na  čtení babiček v MŠ pořádané v rámci celostátní akce " Celé Česko čte dětem" do kterého byly zapojeny pouze předškolní děti. Babičky budou docházet do mateřské školy pravidelně 1x týdně - zpravidla v pátek a budou předčítat pohádky všem dětem před spaním.

Pokud máte doma také nějakou babičku a nebo i dědečka, kteří by byli ochotni dětem předčítat, rádi o ně řady stávajících babiček rozšíříme.      

Projekt " Nešlap, nelámej " - cílem tohoto projektu je vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě jako celku, znát význam přírody pro život člověka a vytvořit u dětí povědomí o ekologii. Jedním z prostředků realizace tohoto projektu jsou i vzdělávací pořady .

Projekt " Chraň své zdraví " - cílem projektu je vypěstovat u dětí základní návyky péče o zdraví a praktické seznámení  dětí  i jejich rodičů s poskytováním  první pomoci. Součástí projektu jsou i vzdělávací pořady a program " Dětský úsměv ".

Projekt " Radostně spolu " - cílem projektu je snaha o zapojení co největšího počtu rodičů do přímé účasti na dění v naší mateřské škole při společných tvořivých dílničkách s dětmi nebo setkáních organizovaných v rámci rodičovských kavárniček. Zároveň sem patří společné akce dětí obou tříd nebo den s modletickými hasiči.

Projekt " Malá technická univerzita" - cílem projektu je vytváření a rozvíjení polytechnických dovedností dětí. Projekt je pro svou náročnost určen pouze starším dětem ze třídy Včeliček a je hrazen z peněz přidělených do rozpočtu školy zřizovatelem.

Projekt " Abychom se domluvili " - cílem projektu je zvýšit kvalitu jazykového projevu dětí v naší mateřské škole do takové míry, aby do základní školy odcházely děti s minimem řečových vad a dětem z cizojazyčných rodin zprostředkovat  možnost intenzivního seznamování s českým jazykem.

Projekt " My se vody nebojíme " - cílem projektu je pod vedením odborných instruktorů plavání naučit děti vody se nebát, orientovat se ve vodě, vytvořit u dětí základy plavání ale zároveň si k vodě vytvořit i jistý respekt.

Projekt " Koukají na nás správně " - ve spolupráci se společností Prima Vizus škola zprostředkovává každoročně vyšetření zraku dětí.

Projekt " Hravá angličtina "- cílem tohoto projektu je přirozené, nenásilné seznamování dětí s cizím jazykem v průběhu her a běžných denních činností.

 

 Plánované akce školy

26. 9. 2022      Třídní schůzka Včeliček i Berušek od 17,00 h. v jednotlivých třídách

27. 9. 2022      Divadlo Kasperle  "O holčičce, která zlobila"

5. 10.  2022     Nezávislé divadlo- "Pohádky z mechu a kapradí"

11. 10. 2022    MTU "Stavitel města"

17. 10. 2022    Pepíno Knap  "Budulínek"

20. 10. 2022    "Dětský úsměv"

24. 10. 2022    Vánoční fotografování dětí

11. 11. 2022     MTU  "Malý architekt"

7. 11. 2022       Divadlo Harmonika  "O Princezně Písničce"

24. 11. 2022     Divadlo Kůzle  "Cukrové tintilimintili"

1. 12. 2022       "Dětský úsměv"

2. 12. 2022       Divadlo Ančí a Fančí- "Pohádka "Andělé ze zapomenuté skříňky" + Mikulášská nadílka"

7. 12. 2022       Vánoční dílnička  u Včeliček od 16.30 hod.

8. 12. 2022       Michal Nesvadba - vánoční dárek od SOPO Modletice  ( od 16,00 v sále U Zvonu)

9. 12.  2022      Dobře naladěné divadlo- "Čas zázraků"

12. 12. 2022     MTU- "Malý inženýr"

15. 12. 2022     Lenka Hamajdová - "Vánoce přicházejí"

20. 12. 2022     Vánoční kouzel. představení- "Kouzlíme pod stromečkem"

20. 12. 2022      Vánoční besídka - 16,00 hod.

9. 1. 2023          MTU- "Malý projektant"

19.1. 2023         "Dětský úsměv"

20. 1. 2023        Kašpárkovo loutkové divadlo- "Drak a princezna Julinka" 

30. 1.  2023       MTU- "Stavitel mostů"

31 .1. 2023        Karneval s Gábinou a Katkou

10. 2. 2023        Indie- multikulturní pořad 

22. 2. 2023        Klub Mimosa- "Masopust"

1 . 3 . 2023        Nezávislé divadlo- "Povídání o pejskovi a kočičce"

6. 3. 2023          MTU  "Stavitel věží"

9. 3. 2023          Hudební pořad - rytmická show- pořad přeložen na 14.6.2023

9. 3. 2023          Jarní fotografování dětí- sad fotografií, od 8:00hodin

10. 3. 2023        "Dětský úsměv"

15. 3. 2023        Varieté Adonis 

3. 4. 2023          Divadlo Úsměv- "Velikonoční koláčky"

Jaro   2023        Akce s Modletickými hasiči

3. 4. 2023          MTU "Malý vodohospodář"

3. 4. 2023          Velikonoční dílnička - společné tvoření rodičů s dětmi ( od 16:30 hodin)

5. 4.2023           "Staročeské Velikonoce" 

13 . 4.  2023        " Dětský úsměv"

17. 4. 2023         Pepíno Knap- "Kašpárek a prasátko"

24. 4. 2023         MTU  "Malý energetik"

27. 4. 2023         Klub Mimosa - "Tajuplný život včel" - přeloženo na 26. 4. 2023

3. 5. 2023           Divadlo Harmonika- "O vodníku Řešátkovi"

4. 5. 2023           Návštěva obory v Kostelci u Křížku 

5. 5. 2023           Vyšetření zraku - 200,-kč 

11. 5. 2023          "Dětský úsměv"

12. 5. 2023         Divadlo Kůzle- "O princezně, která chtěla všechno hned"

12. 5. 2023         Noc v MŠ - vyzvednutí dětí od 8h do 8.30h

15. 5. 2023         Divadlo Kasperle- "Kašpárkova dobrodružství"

19. 5. 2023         Akce s Modletickými hasiči

22. 5. 2023         MTU "Malý zpracovatel odpadů"

25. 5. 2023         Výlet na hrad

1. 6. 2023           Oslava MDD s Honzou Krejčíkem 

2. 6. 2023           Fotografování dětí- třída

8.6.2023             Lenka Hamajdová  "Kamarádi ze Zoo"  

12. 6. 2023         MTU  "Malý archeolog"

15. 6. 2023         Celodenní výlet do Pěnkavova dvora v Takoníně

28. 6. 2023         Pasování předškoláků- Nezávislé divadlo od 16h

 

Modře  jsou označeny výchovné a vzdělávací pořady, které jsou součástí jednotlivých projektů školy a jsou hrazeny z prostředků MŠ .

Zeleně jsou označeny společné akce rodičů a dětí, které jsou součástí projektu " RADOSTNĚ SPOLU"

Divadla a ostatní kulturní akce školy jsou hrazeny z kulturního fondu školy ( příspěvek 1 500,- Kč za dítě na rok).

V průběhu školního roku budou akce doplňovány, popřípadě upřesněny některé termíny. Aktuální akce školy najdete vždy na nástěnce v šatně nebo v aktualitách na stránkách školy. Aktuality si lze nastavit do telefonu a budou vám chodit formou SMS zpráv.

 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 NABÍZÍME  

Plavecká škola AQUILUS

MÍSTO: Floret Průhonice

TERMÍN:  7.  2.  2023 - 30.  5.  2023.  Z důvodu jarních prázdnin se nejede 14. 2. 2023  (celkem 16 lekcí)              

KONEČNÁ CENA:   2 000,- Kč/ dítě

Cena se skládá z:  kurzovné  pro celou skupinu: 32 000,- Kč  (16 lekcí) konečná cena, navýšená pro rok 2023.

                                doprava: 40 000,- Kč  (2 500,- Kč jeden výjezd)

Konečné náklady celkem: 72 000,- Kč  (cca 3 000,- / dítě) jsou poníženy o příspěvek ze sponzorských darů ve výši  32 000,- Kč.

Nevratnou zálohu ve výši  500,- Kč  přihlášené děti zaplatí v hotovosti nejpozději do  20. 12.  2022.

Doplatek ve výši 1 500,- Kč uhraďte nejpozději do 31. 1. 2023 v hotovosti u třídní učitelky.

 

DĚTI POTŘEBUJÍ: podepsaný ručník, plavky, pantofle do bazénu a koupací čepici - vše v podepsané igelitové tašce (NE BATOH !!!).     

Nic víc dětem, prosíme, do tašky nedávejte!!!

Holčičky s delšími vlasy budou mít již z domova vlasy upravené tak, aby se snadno schovaly pod čepici.

Prosíme zasponkovat, zaplést do copů ...