Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2
Vyšetření zraku
Změna datumu konání - Den Země
3 4 5
6 7
Ředitelské volno 7. 5. 2024
8 9
Den matek
Den matek
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Den dětí 2024
Den dětí 2024
1 2
Drobečková navigace

Úvod > > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Zaměstnanci:

Ředitelka:   Mgr. Vladimíra Chaloupková

Učitelky:     Julie Gutová / zástupce ředitele/

                   Petra Zahálková

                   Kateřina Rosáková

                   Iveta Patáková 

Asistentky:  Michaela Straškrabová 

                     Alžběta Vondrová                           

Kuchařka:   Jiřina Hladová

                    Alona Kosmatova

Školnice:     Monika Topolová

Uklízečka:   Iveta Musilová

Hospodářka: Bc. Simona Maxová 

Vedoucí školní jídelny: Neli Wágnerová

   

Provozní doba MŠ :      7,00 hod - 17, 00 hod.

Ráno se děti v MŠ scházejí zpravidla v době: 7,00 -  8,00 hod. 

Čas pro vyzvedávání dětí po obědě: 12,30 - 12,45 hod.  

V době od 16,30 do 17,00 hod. jsou děti spojeny ve třídě Včeliček.

Žádáme rodiče, aby v zájmu zvýšení kvality výchovně-vzdělávacího procesu plně respektovali dobu určenou k rannímu předávání dětí i formu odhlašování. Po osmé hodině budou děti přijímány pouze ve výjimečných případech.

Kontakty na jednotlivé třídy:

602653983 -   Luční třída - BERUŠKY

725718329 -   Lesní třída - VČELIČKY

 

Odhlašování dětí z docházky 
Elektronicky přes systém -  ŠKOLA ONLINE.                                                                                                                                                                                                                                        

Odhlašování obědů

Elektronicky přes systém STRAVA.CZ

V případě nemoci dítěte je nutné provést odhlášení oběda nejpozději den předem do 12:00 hod. přes systém strava.cz. V opačném případě bude dítěti oběd započítán. První den nemoci si můžete oběd vyzvednout v době od 13: 30- 14: 00 hod. do svého jídlonosiče z druhé strany budovy(vchod do školy). 

Kontakt na vedoucí školní jídelny paní Neli Wágnerovou, e-mail: neli.wagnerova@skolamodletice.cz

nebo telefonicky: 774 511 567

Konzultační hodiny

Každé pondělí v časech: 17: 00 - 18: 00 hod. třída Včeliček

                                        16: 30 - 17: 30 hod. třída Berušek 

Konzultaci si je nutné předem telefonicky nebo emailem dohodnout s třídními učitelkami. 

 

Čas určený k povinnému předškolnímu vzdělávání  8: 00 - 12: 00 hod.

Nepřítomnost dítěte na povinném předškolním vzdělávání jsou rodiče povinni omlouvat. Omluvu provádějte, prosím, z důvodu povinnosti evidence omluvenek, písemně přes Školu Online. 

 Z důvodu zajištění  kvalitního předškolního  vzdělávání dětí a  klidného chodu MŠ,  žádáme rodiče, aby do MŠ v čase od 8,00 do 12,00 hod. telefonovali pouze ze závažných důvodů, upřednostnili SMS a dodržovali  výše určené časy pro příchod a vyzvedávání dětí z MŠ.

 

Harmonogram školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku:  pondělí 4. září 2023.

Ředitelské volno: čtvrtek 16. listopadu 2023.

Prázdniny:

Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2023 –  úterý 2. ledna 2024 (do MŠ se jde ve středu 3. ledna 2024).

Hlavní prázdniny:  sobota 13. července 2024 – neděle 1. září 2024.

O prázdninách je provoz MŠ od  7.00 do 16.00 hod. 

Školní rok 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

 

 

Zápis do MŠ Modletice pro školní rok 2024/2025 proběhne  2. května 2024.

  

V případě přerušení provozu školy můžete využít služeb  některé z dětských skupin v okolí.

Kontakty na dětské skupiny najdete na : www.dsmpsv.cz

 

Kontakt na PPP:  https://pppsk.cz/zadost-o-vysetreni.php    

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Podle Zákona č. 561/2005 § 123 a Vyhlášky č. 43/2005 §6 v platném znění

Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení.

Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka na dobu jednoho roku.

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku.  

Od školního roku 2022/2023 je částka úplaty stanovena na 1000,- Kč.

RODIČOVSKÁ KNIHOVNIČKA

Hledáte marně odpovědi na otázky týkající se výchovy Vašich dětí? Nevíte si rady? Trpíte pocitem nejistoty nebo snad dokonce beznaděje? NEZOUFEJTE!!! Je tu pro Vás naše malá "RODIČOVSKÁ KNIHOVNIČKA" jejímž prostřednictvím se Vám možná podaří odpovědět si na otázky dosud nezodpovězené, najít potřebnou radu, pomoc, návod či správný směr. V každém případě máte možnost získat řadu zajímavých a pro výchovu dětí užitečných informací.

Seznam literatury:

Rodičovská knihovnička.pdf

Bližší informace získáte u paní učitelky. 

Digitalizujeme školu

Digitalizace - plakát.docx

 

Projekty, které jsou součástí školního vzdělávacího programu pro školní rok 2023/2024.

Projekt  " Pohádková babička " - volně navazuje na  čtení babiček v MŠ pořádané v rámci celostátní akce " Celé Česko čte dětem" do kterého byly zapojeny pouze předškolní děti. Babičky budou docházet do mateřské školy pravidelně 1x týdně - zpravidla v pátek a budou předčítat pohádky všem dětem před spaním.

Pokud máte doma také nějakou babičku a nebo i dědečka, kteří by byli ochotni dětem předčítat, rádi o ně řady stávajících babiček rozšíříme.      

Projekt " Nešlap, nelámej " - cílem tohoto projektu je vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě jako celku, znát význam přírody pro život člověka a vytvořit u dětí povědomí o ekologii. Jedním z prostředků realizace tohoto projektu jsou i vzdělávací pořady .

Projekt " Chraň své zdraví " - cílem projektu je vypěstovat u dětí základní návyky péče o zdraví a praktické seznámení  dětí  i jejich rodičů s poskytováním  první pomoci. Součástí projektu jsou i vzdělávací pořady a program " Dětský úsměv ".

Projekt " Radostně spolu " - cílem projektu je snaha o zapojení co největšího počtu rodičů do přímé účasti na dění v naší mateřské škole při společných tvořivých dílničkách s dětmi nebo setkáních organizovaných v rámci rodičovských kavárniček. Zároveň sem patří společné akce dětí obou tříd nebo den s modletickými hasiči.

Projekt " Abychom se domluvili " - cílem projektu je zvýšit kvalitu jazykového projevu dětí v naší mateřské škole do takové míry, aby do základní školy odcházely děti s minimem řečových vad a dětem z cizojazyčných rodin zprostředkovat  možnost intenzivního seznamování s českým jazykem.

Projekt " My se vody nebojíme " - cílem projektu je pod vedením odborných instruktorů plavání naučit děti vody se nebát, orientovat se ve vodě, vytvořit u dětí základy plavání ale zároveň si k vodě vytvořit i jistý respekt.

Projekt " Koukají na nás správně " - ve spolupráci se společností Prima Vizus škola zprostředkovává každoročně vyšetření zraku dětí.

 

 Plánované akce školy na školní rok 2023/2024

12. 9. 2023 -  Autorské čtení 

21. 9. 2023 -  Canisterapie- "Nehlaď toho psa"

3. 10. 2023 -  Pepíno Knap- "Čarovná rybí kostička"

16. 10. 2023-  Dětský úsměv - 1 lekce- preventivní péče o zuby

19. 10. 2023 - Lenka Hamajdová- Červík Pepík"

30. 10. 2023 - BR divadlo od 15. 30- "Dušičky s Vilíkem"- od 16.30 společná dílnička třídy Včeliček s rodiči

31. 10. 2023-  Vánoční fotografování dětí 

2. 11. 2023 -   Divadlo Kůzle- "Potrestaná lakota"

10. 11. 2023 - Divadlo Úsměv- "O kominíčkovi"

20. 11. 2023-  Dětský úsměv- 2 lekce- preventivní péče o zuby

4. 12. 2023 -  Nezávislé divadlo- "Čert a švec" + Mikulášská nadílka 

6. 12. 2023 -  Staročeské Vánoce 

10. 12. 2023 - Rozsvěcení vánočního stromečku

14. 12. 2023 - Divadlo A šmytec - "Adventní kalendář" - přeloženo na 19. 12. 2023

14. 12. 2023 - Předvánoční posezení s vůní vanilky ve třídě Včeliček od 16.30h 

8. 1. 2024 -     Dětský úsměv- 3. lekce- preventivní péče o zuby

30. 1. 2024 -   Divadlo Žlutý kopec- "Sněhová královna"

1. 2. 2024 -     Dětský úsměv- 4. lekce- preventivní péče o zuby

8. 2. 2024 -      Pepíno Knap- "Tygřík"

15. 2. 2024 -   Divadlo Paleček- Karneval pro děti 

16. 2. 2024 -   Divadlo A šmytec- "Cesta kolem světa"

28. 2. 2024 -   Jarní fotografování dětí + ročenky

29. 2. 2024-    Divadlo Berta- "Evvo a Eko příběh"

7. 3. 2024 -     Nezávislé divadlo- "Malá pohádka o veliké řepě"

25. 3. 2024 -   Velikonoční dílnička rodičů s dětmi  ve třídě Včeliček - od 16:30 hodin

21. 3. 2024 -   Varieté Adonis

28. 3. 2023 -   Klub Mimosa- Velikonoce- změna termínu na 13. 3. 2024

5. 4. 2024-      Divadlo Berta- "Jak se myšák Tom vydal na statek"

12. 4. 2024 -    Akce s Policií ČR zaměřená na bezpečné chování a jednání dětí nejen v silničním provozu

11. 4. 2024-     Dětský úsměv- 5. lekce- preventivní péče o zuby

18. 4. 2024 -   Divadlo Liberta- "Jak Jáchym ke štěstí přišel"

22. 4. 2024 -   Hledání talentovaných dětí v oblasti HV

23. 4. 2024-    Den země- Eko stezka pořádaná družinou (2. třída)

2. 5. 2024  -    Vyšetření zraku dětí

9. 5. 2024 -     Divadlo Harmonika- Jak si vzal Franta princeznu"

10. 5. 2024-    Nocování ve školce

16. 5. 2024-    "Děti žerou dinosaury" 

20. 5. 2024-     Dětský úsměv 6 lekce-  preventivní péče o zuby

22. 5. 2024 -   Divadlo Kůzle- "Pohádka s refrénem"

24. 5. 2024 -   Klub Mimosa- "Tajuplný život včel"

30. 5. 2024  - Celodenní výlet na zámek Dobříš

5. 6. 2024 -     MDD s Honzou Krejčíkem 

6. 6. 2024 -     Divadlo Úsměv- "Kašpárkova škola"

11. 6. 2024 -   Fotografování - foto třídy

17. 6. 2024-    Lenka Hamajdová- "Abeceda"

20. 6. 2024 -   Vzdělávací program- Zábavné dopoledne se záchranáři

26. 6. 2024 -   Hudební program s Katkou a Gábinou + pasování předškoláků od 16:00 hod. 

 

Modře  jsou označeny výchovné a vzdělávací pořady, které jsou součástí jednotlivých projektů školy a jsou hrazeny z prostředků MŠ .

Zeleně jsou označeny společné akce rodičů a dětí, které jsou součástí projektu " RADOSTNĚ SPOLU"

Divadla a ostatní kulturní akce školy jsou hrazeny z kulturního fondu školy ( příspěvek 1 500,- Kč za dítě na rok).

V průběhu školního roku budou akce doplňovány, popřípadě upřesněny některé termíny.

Aktuální akce školy najdete vždy na nástěnce v šatně nebo v aktualitách na stránkách školy.

Aktuality si lze nastavit do telefonu a budou vám chodit formou SMS zpráv.

 

 Pro školní rok 2023/2024 nabízíme kurz plavání pro děti ze třídy Včeliček

Plavecká škola AQUILUS

Místo: Floret Průhonice

Termín:  6. 2. 2024- 28. 5. 2024     

Cenu tvoří 14 x výjezd autobusem + 14 lekcí plavání.        

KONEČNÁ CENA: 2 750,-kč 

Nevratnou zálohu 1 000,-kč uhraďte, prosím, v hotovosti do 22. 12. 2023.

Doplatek nutno uhradit do 31. 1. 2024 rovněž v hotovosti.

 

DĚTI POTŘEBUJÍ: podepsaný ručník, plavky, pantofle do bazénu a koupací čepici - vše v podepsané igelitové tašce (NE BATOH !!!).     

Nic víc dětem, prosíme, do tašky nedávejte!!!

Holčičky s delšími vlasy budou mít již z domova vlasy upravené tak, aby se snadno schovaly pod čepici.

Prosíme zasponkovat, zaplést do copů ...